ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ  

Музеј примењене уметности  

43. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

ПреСалона 2021 – РЕФЛЕКСИЈЕ
Галерија Жад, од 18.05. до 5. 6. 2021.

ИЗЛОЖБА СТУДЕНТСКИХ ПРОЈЕКАТА

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ, УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

УМЕТНИЧКИ КОНКУРС „ЕВРОПА ЈЕ ОВДЕ 2021“

(О)КРУЖИ СЕ, конкурс „Европа је овде“

Интерактивна уметничка инсталација(О)КРУЖИ СЕ има за циљ промоцију европских вредности кроз симболичну игру тражења равнотеже у сарадњи са другима. Инсталацијаће бити изложена у Новом Саду,
Ауторски тим: студенткиње мастер студија модула Дизајн ентеријера и намештаја, студијски програм Дизајн
Искра Раце,
Ивана Митровић,
Кatarina Cliff
Iris Sintha Marutho 
Ментор: доц Биљане Бранковић
Стручни консултант за конструктивно решење: ред. проф. Ненад Шекуларац, Архитектонски факултет 

МОДУЛ И ПРОСТОР

Семестрални задатак у оквиру предмета Увод у обликовање простора на првој години студија школске 2019/20.
Ликовно просторна вежба која за полазиште има квадрат чијим се просторним трансформацијама ствара апстрактна геометријска композиција у оквирима задатог окружења. 

Студенти који излажу своје радове:
Софија Плавшић
Тијана Билановић
Симона Влчек
Ања Ракоњац
Милица Стојковић
Ментор: асс Мирјана Милакић

Конкурс је организовао Архитектонски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Амбасадом Републике Словеније у циљу подстицања културе читања, критичког размишљањао друштву и будућем животу и јавних простора за размену и дебату о заједничким европским вредностима, а у оквиру међународног пројекта Europe Readr (Europe Readr – the future of living).

 КОНКУРС “МОБИЛНИ ПАВИЉОН”

Студенткиња 4. године Одсека Унутрашња архитектура и дизајн намештаја - Наташа Раденовић освојила је једну од три једнаковредне награде.

Изложени радови:
Награђени рад Наташе Раденовић 
PIXEL LIBRARY, 
ауторке: Ирена Миловић и Исидора Стојановић
PINECONE LIBRARY, 
аутори: Андријана Хољевац, Теодора Нишавић, Вељко Никшић

Центар локалне заједнице, Нина Вучак и Марија Марковић, Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Пројекат рађен у зимском семестру на предмету Обликовање сложених просторних структура, школске 2019/20 и 2020/21.
Фокус истраживања је на појму заједнице, урбаног суседства и социјалне интеракције становника који гравитирају некадашњем рејонском центру у блоку 11ц на Новом Београду. Студентски одговор на пројектни задатакпредставља проналажење новог модела центра локалне заједнице, који укључује пажљиво промишљање са аспекта програмског, функционалног и обликовног пројектантског деловањау простору задате локације.

Ментори: Тања Манојловић ред.проф. и Мирјана Милакић, асс
Студентски тимови који излажу своје пројекте:
Нина Вучак и Марија Марковић,
Katarina Cliff и Искра Раце,
Ивана Митровић и Ирис Синтха Марутхо,
Ирена Миловић, Исидора Стојановић и Ивана Дуњић 

 МАСТЕР РАД “ДИСКУРС ПРАЗНИНЕ – ПОЛИГОН ДИЗАЈНА”

Студент: Ања Окука
Ментор: мр Тања Манојловић, ред. проф.

Полазишна тачка тезе ,,Дискурс празнине-полигон дизајна" јесте проблематика браунфилд објеката. У процесу истраживања, овај рад постаоје студија о семантичкој улози дизајна, и упрошћено говорећи његов наслов значио би конструисање и аплицирање дизајна на мјестима на којима се не види потпуно јасна потреба за њим тј. на мјестима ,,празнине” - Ања Окука 

МАСТЕР РАД “КЊИЖЕВНОСТ КАО ПОЛАЗИШТЕ У ОБЛИКОВАЊУ ЕНТЕРИЈЕРА – БИБЛИОТЕКА”

Студент: Теодора Стојановић
Ментор: Александар Мијатовић, ред.проф. 

Инспирисана егзистенцијалистичком поетиком Достојевског, покушала сам да транспоновањем амбијента о којем он пише осмислим простор који ће омогућити да садржај, тј. књига, говори о себи а не о контексту у коме се налази, не о простору. И да простор говори о себи а не о садржају који га испуњава. Онај кутак у коме ће човек говорити о себи и бити садржај другоме човеку и другога човека. - Теодора Стојановић

GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NIŠU

Učesnici studentske izložbe, projekti i mentori

  • Guberinić Jovana - MUZEJ FOTOGRAFIJE STARE PLANINE Mentor dr Nikolić Marko   
  •  Stanković Aleksandra - PRIRODNJAČKI MUZEJ U NIŠU Mentor dr Nikolić Marko   
  •  Antić Uroš, Boranijašević Petar - KONVERZIJA SILOSA U STUDENTSKI DOM Mentor dr Turnšek Branko   
  •  Đorđević Katarina, Pešić Lazar - NARODNI MUZEJ U NIŠU Mentor dr Tanić Milan   
  • Milojković Andreja, Jovanović Nikola -  EDUKATIVNI CENTAR Mentori dr Tanić Milan i dr Vasov Miomir   
  •  Milosavljević Iva, Milosavljević Lidija - PRAVOSLAVNI HRAM U SELU CERJE Mentori dr Vasov Miomir, dr Momčilović-Petronijević Ana, dr Stanimirović Mirko  
  • Milenović Nikola - STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS U NIŠU Mentor dr Stojiljković Branislava   Antonijević Uroš, Nedović Aleksandar, Ilić Jovana, Milosavljević Nenad - STAMBENI KOMPLEKS U NIŠU Mentor dr Stojiljković Branislava   
  • Petronijević Tanja - HOTEL I KATEGORIJE Mentori dr Milojković Aleksandar i dr Nikolić Marko