SRB

ENG

Одсеци

 

Графички дизајн
Дизајн ентеријера и намештаја
Индустријски дизајн
Примењена графика
Примењено сликарство
Конзервација и рестаурација
Примењено вајарство
Керамика
Сценографија
Костим
Тeкстил

Катедра друштвено-хуманистичких наука