SRB

ENG

Катедра друштвено-хуманистичких наука

 

Шеф катедре: доц. Милан Просен

Доц. Весна Круљац
доц. Милан Просен
доц. Александар Вулетић