SRB

ENG

Керамика

 

Шеф одсека: доц. Љубица Јоцић Кнежевић

Ред. проф. Мирољуб Драмићанин
ванр. проф. Татјана Јанковић-Неделков
ванр. проф. Игор Милићевић
доц. Лана Тиквеша
ванр. проф. Бојан Јокић
доц. Љубица Јоцић Кнежевић
стр. сар. Ивана Сташић

Програм одсека Керамика у својој концепцији пружа студентима могућност образовања за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн.

Основни ци љ овог свеобухватног програма има тенденцију стварања комплетне креативне личности, што значи да се сваки студент оспособи пре свега за самосталан рад, како у занатско-технолошком, тако и у креативном смислу.

У току студија сваки студент изучава три основна стручно-уметничка предмета: Уникатну керамику, Посудну керамику и Керамички дизајн. Кроз сва три предмета улаже се напор да се код студената развије не само креативност већ и способност за индивидуалан и тимски рад. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама уз сталне консултације свих учесника у настави, док се део наставе из предмета керамички дизајн одвија у индустријама керамике.

Остали предмети допуњавају овај програм у смислу општих знања у стварању комплетне креативне личности сваког студента.