SRB

ENG

Примењено сликарство

 

Шеф одсека: ред. проф. Мирослав Лазовић

ред. проф. Владислав Шћепановић
Ред. проф. Даниела Фулгоси
ред. проф. Слободан Кајтез
ред. проф. Марко Лађушић
ред. проф. Мирослав Лазовић
ред. проф. Милка Вујовић
ред. проф. Десимир Денић
ванр. проф. Мина Глоговац
ванр. проф. Никола Божовић
доц. Тијана Којић
доц. Јелена Минић Мрђен
сам. умет. сарадник Драган Поповић
уметнички сарадник Ненад Настић

Програм одсека Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија). Циљ образовања студената на Одсеку је припрема за самосталан уметнички рад у областима зидног сликарства, за рад у настави у средњим и вишим уметничким школама и за рад у осталим образовним и високошколским установама.