SRB

ENG

Текстил

 

Шеф одсека:
доцент Леонора Векић

ред. проф. Ивана Вељовић
ред. проф. Оливера Нинчић
ред. проф. Бранка Кузмановић
доцент Златко Цветковић
доцент Маја Гецић

уметнички сарадник Арпад Пулаи
виши стручни сарадник Снежана Познановић

На Одсеку Текстил студенти стичу посебна знања, вештине искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена и таписерије. Основни циљ, оспособљавање студената за самосталан креативан рад у области дизајна текстила, темељи се на стимулисању индивидуалних истраживача у процесу рада од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Богата традиција и савремена достигнућа у области уметности текстила, нове технологи је производње, тржишта и савремена кретања у уметности чине основне одреднице у њиховом образовању. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама Одсека тако да студенти могу да упознају и савладају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног и тканог текстила и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте. Кроз теоријску и практичну наставу студенти развијају смисао за самосталну примену ликовно-естетских вредности, као и техничких и технолошких елемената неопходних за обликовање уникатног и индустријског текстила и таписерије.


Дан отворених врата

Студијски програм Текстил, модул Текстил
ул. Слободанке Данке Савић 21

Дан отворених врата за заинтересоване кандидате је сваког уторка од 10 - 12 часова. Консултације са кандидатима обављаће се према календару наставе и рада Факултета примењених уметности до 25. маја 2019. године.

Молимо кандидате да најаве долазак преко мејл адресе tekstil@fpu.bg.ac.rs