SRB

ENG

Примењено вајарство

 

Шеф одсека: доц. Ненад Вацић

Ред. проф. Горан Чпајак
ванр. проф. Зоран Ивановић
доц. Вукашин Миловић
доц. Марко Вукша
доц. Јулијана Протић
доц. Милица Црнобрња Вукадиновић
уметнички сарадник Дејан Тривунац
уметнички сарадник Милош Раденковић
уметнички сарадник Марко Црнобрња
уметнички сарадник Никола Марковић

Студије на овом одсеку усклађене су са уметничким, техничким и хуманистичким циљевима. Циљ ових студија је да кроз стицање основних теоријских, ликовних и практичних знања у уметности неопходних за решавање естетских, скулпторских, просторних и функционалних проблема, припреми студенте за професионални рад у оквиру одабране струке.

Обимна и специфична ликовна материја на Одсеку примењеног вајарства изучава се у три области: скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора; меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата у овој области и ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета. Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.