SRB

ENG

Приступно предавање

 

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу уметничку област Графички дизајн

Наслов предавања:

»Важност плаката у обликовању перцепције културних манифестација«

Предавач:

  1. Славимир Стојановић 12,00 ч

Место:  Учионици бр. 24, Факултет примењених уметности  у Београду, ул. Косанчићев венац  бр. 29.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се 04. 10. 2018. године, са почетком у 12.00 часова, у учионици бр. 24 Факултета примењених уметности у Београду, у ул. Косанчићев венац бр. 29, одржати приступно предавање на тему: »Важност плаката у обликовању перцепције културних манифестација« кандидататa Славимирa Стојановићa, пријављенoг на конкурс за избор једног доцента за ужу уметничку област Графички дизајн, објављеног у листу »Послови« и на сајту Факултета, дана 18. 07. 2018. године, пред Комисијом у саставу: Здравко Мићановић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, Милош Илић, доцент Факултета примењених уметности у Београду и Атила Капитањ, редовни професор Академије уметности у Новом Саду.