SRB

ENG

Приступно предавање

 

Обавештење

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава да је приступно предавање на тему »Зидна композиција у условима савремене архитектуре« кандидата за избор у звање доцента из уже уметничке области Примењено сликарство заказано за данашњи дан, 21. 06. 2017. године, отказано због одсуства једног члана Комисије

Приступно предавање:
Зидна композиција у условима савремене архитектуре

Наслов предавања:
»Зидна композиција у условима савремене архитектуре«

Предавачи:

  1. Вуковић Милица, од 09.00 - 09.45 часова    
  2. Коцић Иван, од 09.45  - 10.30 часова    
  3. Марсенић Игор, од 10.30 - 11.15 часова    
  4. Пантелић Милан, од 11.15 - 12.00 часова    
  5. Ћук Вук, од 12.00 - 12.45 часова

   
Место:
Радионица за сликарске технике (соба 29, спрат II),  Факултет примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство, објављеног у листу »Послови« и на сајту Факултета дана 17. 05. 2017. године, одржати приступно предавање кандидатата: Вуковић Милице, Коцић Ивана, Марсенић Игора, Пантелић Милана и Ћук Вука под насловом »Зидна композиција у условима савремене архитектуре«, пред Комисијом у саставу: Слободан Кајтез, ред.проф. Факултета примењених уметности у Београду- председник, Мирослав Лазовић, ванр. проф. Факултет примењених уметности у Београду и Горан Јовић, доцент Факултета ликовних уметности у Београду, у четвртак 29. 06. 2017. године, са почетком у 09.00  часова, у Радионици за сликарске технике (соба 29, спрат II),  Факултет примењених уметности у Београду, у ул. Краља Петра бр. 4.