SRB

ENG

Увид јавности


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторски уметнички пројекти
на увиду јавности

Докторски уметнички пројекат Сандре Јаковљевић, на тему »Естетика форме у постмодерни – симбиоза форме«, под менторством Кајтез Слободана, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 24. 12. 2018. до 23. 1. 2019, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 7,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 880 kb]


Докторски уметнички пројекат Иване Јелић, на тему »Структуре човека-ликовно истраживање ирационалног«, под менторством Милке Вујовић Стојановић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности
у дигиталном облику од 29. 10. до 28. 11. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 6,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 750 kb]


Докторски уметнички пројекат Марка Станковића на тему »Варијабилност скулптуре у проширеном пољу«, под менторством Марка Лађушића, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду, налази се на увиду јавности у дигиталном облику од 13. 04. до 13. 05. 2018, 30 дана од дана објављивања. У истом периоду, у штампаном облику налази се у Библиотеци Факултета, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд. [pdf, 8,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]

..............................................................

Одбрањени докторски уметнички пројекти

Докторски уметнички пројекат Миодрага Милутиновића, на тему »Путевима Нектарија Србина-пројекат осликавања сакралних споменика на територији источне Пољске« [pdf, 9,1 mb]

Извештај комисије [pdf, 970 kb]


Докторски уметнички пројекат Јелене Михајловић Вишњић, на тему »Преиспитивање границе одсуства облика медаље, плакете« [pdf, 20 mb]

Извештај комисије [pdf, 2,5 mb]


Докторски уметнички пројекат Драгане Русалић, на тему »Традиционалне технике израде накита као део нематеријалног културног наслеђа Србије«. [pdf, 16,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Мие Николић на тему »Скулптурална метаморфоза употребног предмета«. [pdf, 6,3 mb]

Извештај комисије [pdf, 1 mb]


Докторски уметнички пројекат Јоване Момчиловић, на тему »Мапирање сећања – Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања«. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,3 mb]

Докторски уметнички пројекат Ивана Јеремића, на тему »Човек у ери трансхуманизма и нових медија«. [pdf, 2,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Докторски уметнички пројекат Драгане Јокић, на тему »Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама«. [pdf, 13,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 1,2 mb]


Докторски уметнички пројекат Љубице Јоцић Кнежевић, на тему »Керамика и екран-елементи наслеђа и савремена дигитална технологија«. [pdf, 5,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1,4 mb]


Докторски уметнички пројекат Иване Павловић, на тему »Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности«. [pdf, 11,5 mb]

Извештај комисије [pdf,1 mb]


Докторски уметнички пројекат Јелене Сопић, на тему »Сценографија у филму епоха; Од колективног сећања до индивидуалног израза«. [pdf, 117 mb]

Извештај комисије [pdf,1,2 mb]

Докторски уметнички пројекат Милана Пантелића, на тему »Трансформација стварности у слику – постиндустријско доба сагледано кроз серију слика«. [pdf, 3,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 430 kb]


Докторски уметнички пројекат Андријане Даниловић, на тему »Град и слика – значај и функција сликарских интервенција у јавном простору«. [pdf, 12,4 mb]

Извештај комисије [pdf, 539 kb]

Докторски уметнички пројекат Марије Граховац Каран, на тему »СИЛА - графика у простору«, под менторством Гордане Петровић, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 4,9 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Луке Кликовца, на тему »МЕМЕНТО" - визуелно преиспитивање пролазности живота«, под менторством Бранимира Карановића, проф. емеритуса
Универзитета уметности у Београду [pdf, 13,6 mb]

Извештај комисије [pdf, 3,8 mb]


Докторски уметнички пројекат Елде Станковић, на тему »У очима звијезде носи, на длановима руже«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 22,8 mb]

Извештај комисије [pdf, 6,6 mb]


Докторски уметнички пројекат Миљане Раденковић, на тему »ВИЗУЕЛНО=ВЕРБАЛНО«, под менторством Зорана Блажине, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 3,5 mb]

Извештај комисије [pdf, 4,1 mb]