SRB

ENG

Александар Келић

 

Александар Келић
доцент

aleksandar.kelic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Фотографија
Предмети:
Основне Студије – Фотографија 1, Документарна фотографија
Мастер студије – Документарна фотографија 1, Документарна фотографија 2
Докторске студије – Дигитална фотографија 1, Дигитална фотографија 2, Дигитална фотографија 3

Ради на Факултету примењених уметности од 2012. године.

Дипломирао 1988., на Факултету драмских уметности у Београду, област Филмска и ТВ камера. Од 1997. до 2012. предавао фотографију на Београдској политехници, Факултету за дизајн и Факултету за медије и комуникације.

Члан УЛУПУДС-а од 1997. године.
До сада излагао на преко 200 групних изложби у земљи и иностранству и на 15 самосталних изложби. Учествовао је у жирирању и конципирању већег броја тематских изложби. Добитник је УЛУПУДС-ове годишње награде за 2005. и 2011. годину.


Изложбе (избор):


Групне изложбе

Самосталне изложбе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несавршена и незавршена прича 1984-2003.

Несавршена и незавршена прича 1984-2003.

Несавршена и незавршена прича 1984-2003.

Несавршена и незавршена прича 1984-2003.

Несавршена и незавршена прича 1984-2003.

Несавршена и незавршена прича 1984-2003.

Живот је труба – Гуча 1990-2012.

Живот је труба – Гуча 1990-2012.

Живот је труба – Гуча 1990-2012.

 

Живот је труба – Гуча 1990-2012.

Живот је труба – Гуча 1990-2012.