УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Десимир Денић

 

Десимир Денић
редовни професор
desimir.denic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Анатомско цртање, Зидно сликарство
Предмет: Анатомско Цртање – Скелетни систем, Анатомско Цртање – Мишићни систем – мускулатура

Ради на Факултету примењених уметности од 1998. године.

Дипломирао 1993, на Факултету примењених уметности у Београду, област Зидно сликарство. Магистрирао 1996, на Факултету примењених уметности у Београду, област Витраж – Зидно сликарство. Изабран у звање доцента.

Референце:

  • Три композиције витража – управна зграда Инеx-Интерекспорта – Београд
  • Две композиције витража – Инеx клуб – Београд
  • Четири композиције витража – РУИП – Обреновац
  • Шест композиција витража – СДПР – Београд
  • Три композиције витража – Капела новог гробља – Обреновац
  • Четрнаест мозаика у конплексу екстеријера – Мали Трг – Обреновац
  • Конпозиција Вир – мозаик Гофи некретнине – Обреновац
  • Грбови – Стоматолошког факултета, СО Обреновац, Соколског друштва – мозаик – Београд и Обреновац
  • Више радова на црквама у мозаику – св.Василије, св. Петка, итд.