SRB

ENG

Душан Нешић

 

Душан Нешић
редовни професор
dusan.nesic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Индустријски дизајн
Предмет: Индустријски дизајн

Ради на Факултету примењених уметности од 1989. године.

Дипломираo 1988. и магистрирао 1993. на Факултету примењених уметности у Београду, одсек Индустријски дизајн.

Ради на Факултету примењених уметности од 1989. Изабран у звање доцента 1997, ванредног професора 2004. и редовног професора 2014. године за област Индустријски дизајн.

У периоду 2000-2008. учествовао у конципирању, развоју и раду Интердисциплинарних постдипломских студија Универзитета уметности у Београду, као руководилац, координатор и наставник на Групи за дигиталну уметност.

Шеф Одсека индустријски дизајн 2000-2004.

Члан УЛУПУДС-а.

Области интересовања: индустријски дизајн, презентација дизајна.

Референце:

 • Дизајн светиљки и система расвете за предузеће BUCK из Београда (од 1999 до данас) - селекција реализoваних пројеката 2007 - 2014: LDK, AIRO ACTIVE, AIRO, LUCIA, L90, ACCENT, ATOS, DORA, ORBITA, MEDICO, LINE итд.
 • Концепт дизајн модела за дигитални анимирани филм FANTASMAGORIE 2008 (режија проф. Р. Ћирић), реализација 2008.
 • Ергономски дизајн командног места багера BGH 250NLC - коауторски пројекат (Д. Вуксан, Д. Нешић, Н. Кнежевић): »Развој нове генерације грађевинских машина«. Реализатори: Институт ИМК 14. Октобар- Крушевац, Машински факултет Ниш и ФПУ Београд, 2002–2005.
 • Дизајн електричних штедњака и пећи на чврсто гориво, Алфа Плам Врање, 2000 - 2003.
 • Дизајн функционалних играчака од дрвета ”Скала раста” и ”Колица”, Бада Београд, 1998.
 • Интерактивни експонат – Командни пулт и табла за демонстрацију хемијских процеса, за Музеј Науке и технике САНУ, Београд, реализовано 1998.
 • Самостална изложба у Музеју примењене уметности 2010, манифестација Light+Building - Frankfurt am Mein (самостално излагање 2010 и 2012) и друге бројне групне изложбе (Београд, Ниш, Пирот, Прокупље, Софија, Essen...) од 1990. године.
 • Учешће на стручним скуповима (предавања и презентације): Scandinavian Days - Innovation and Design, Danubius Design, Belgrade Design Week.
 • Стручно усавршавање: Немачка, Италија (ТЕМПУС пројекат:»Joint European Project 2005 JEP N. 40069« Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering, 2005).

Награде:

 • Good Design Award, Chicago 2011.
 • Red Dot Product Design Award 2009.
 • Велика награда 41. Мајске изложбе, Београд 2009.
 • Награда Привредне коморе Београда за дизајн 1991, 2008. и 2012.
 • Награда Музеја примењене уметности у Београду 2009.
 • Признање Пријатеља деце Србије – »Добра играчка«, 1999.
 • Honorable Mention – LG Design Competition, Seoul 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MEDICO - болнички систем расвете, BUCK Београд, реализовано 2008.

 

Lucia – светиљка за флуо Т5 и ЛЕД расвету, BUCK Београд, реализовано 2011.

Airo Active – шински ЛЕД рефлектор са активним хлађењем, BUCK Београд, реализовано 2013.

PEGAZ (Konjocikl) – Концепт дизајн модела за дигитални анимирани филм FANTASMAGORIE 2008 (режија Р. Ћирић), 2008.

Airo H – шински ЛЕД рефлектор са пасивним хлађењем, BUCK Београд, реализовано 2012.

Accent – амбијентална ЛЕД светиљка, BUCK Београд, реализовано 2010.