УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Ингрид Хуљев

 

Ингрид Хуљев
редовни професор
ingrid.huljev@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Савремено одевање
Предмет: Савремено одевање

Ради на Факултету примењених уметности од 2003. године.

Дипломирала 1977. године, Факултет примењених уметности у Београду, одсек Сценски костим. Изабрана у звање доцента 2001, у звање ванредног професора 2012. године, а у звање редовног професора 2015. године.

Референце:

  • Ауторска колекција BWF , Београд 2006.г. »Плава линија« и 2003. г. »Јесен«
  • Комерцијалне колекције за извоз »Центротекстил«, Београд, 1984 – 1990. и промотивне колекције
  • Комерцијалне колекције за »Клуз«, »Алхос – Сарајево«, »CTX« Бг. TFM, LEDERLUX, Слога, Перкон, Кадињача
  • Излагање у иностранству: »London fаshion week« 1998, »MUBA« Muinich 1991, Амстердам сајам моде 1989, Париз, Лондон 1985, Москва 1985, 86, 87, 88, 89, Париз 1987, 88.
  • Пројектовање униформи: МУП Србије, НИС Београд
  • Званична униформа »14. Олимпијске игре« Сарајево, 1984.
  • Међународни сајам одевања – Београд: Златна кошута 1998, 1995, 1996; Сребрна кошута 1997; Златно лане 1983, 1982, 1981; Сребрно лане 1978, 1979, 1981, 1982, 1986.
  • Награда Дијамантска игла 1991, Златно срце 1985, 1983, 1982, 1981, 1979.
  • Награде: плакете УЛУПУДС-а, Београд – 1979, 1982, 1984, 1985, 1986, 1991, 1997; годишња награда 1997.
  • Сарадња са »ENSAD«, Париз, Француска »Project perpetual cycle of human wear» 2005/06/07, Danubius 2005.

Говори италијански и енглески језик.