УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Ивана Вељовић

 

Ивана Вељовић
редовни професор
ivana.veljovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Текстил
Предмети: Обликовање штампаног текстила

Ради на Факултету примењених уметности од 1989. године.

Дипломирала 1982, на Факултету примењених уметности у Београду. Магистрирала 1997. на Факултету примењених уметности у Београду из области Уметност текстила. Изабрана у звање редовног професора 2009. за област Текстил.

Референце:

 • Изложба »Текстил у ентеријеру« откупна награда Музеја примењене уметности, Београд 1991.
 • Самостална изложба »Уметност Паравана« Музеј примењене уметности, Београд 1997.
 • Пројекат дизајн текстила »Добра играчка-колица«, признање Београд 1998.
 • Пројекат текстил у ентеријеру (дизајн уникатних декоративних тканина) Прогрес, Београд 1999.
 • Ауторска изложба »Metamorphosis« Teatre Art Gallery, Bloomington, Indianopolis, USA 2002.
 • Учешће (организација и излагање) Пројекат дизајн текстила Danubius Design, Београд 2003.
 • Пројекат дизајн текстила у ентеријеру (дизајн уникатних декоративних тканина) пословни простор Мindshare, Праг,Чешка 2005.
 • Пројекат дизајн текстила у ентеријерима, пословних просторија Aloka, Holding Europe AG, Швајцарска 2005/6
 • Учешће на манифестацији Designer s Saturday (излагач и координатор пројекта Thinking with hands), Сајам Дизајна. Лагентал, Швајцарска 2006.
 • Пројекат дизајн намештаја (колекција), Београд 2007.
 • Самостална изложба »Декоративни текстил« Галерија СУЛУЈ, Београд 2008.
 • Пројекат реализација прототипа фотеље Foxy, учешће на Сајму намештаја Келн, Немачка 2008.

Усавршавања:

Предавања, семинари из области струке, дизајна, уметности и педгошког рада (Универзитет Уметности, Београд, Привредна комора Београд, МПУ Београд, Етнографски музеј, Музеј Афричке уметности, ТМФ факултет) Семинари, предавања у привредним институцијама, индустрији и привредним ресорсима.

Награде:

 • Награда из Фонда Ива Врињанин, Факултет Примењених Уметности, Београд, 1982.
 • Откупна награда УЛУПУДСа Текстил у ентеријеру Београд 1991.
 • Награда за Пројекат дизајн текстила Добра играчка колица Београд, 1998.

Активности:

 • Менторски рад са студентима последипломцима.
 • Активности у стручним и другим телима (Шеф Одсека, Кадровска комисија, Управни Одбор ФПУ итд .)