УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Јасна Драговић

 

Јасна Драговић
редовни професор
jasna.dragovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Сценографија
Предмет: ТВ и филмска сценографија

Ради на Факултету примењених уметности од 1989. године.

Дипломирала 1977. на Факултету примењених уметности у Београду, на Сценографији. Магистрирала 1993. на истом Факултету из области ТВ и филмска сценографија. Од 1989 -1994. ради као асистент, 1994–1999. доцент; 1999-2004 ванредни професор. Изабрана у звање редовног професора 2004. за област ТВ и филмска сценографија.

Важнији пројекти и награде:

  • око 30 домаћих и копродукционих филмова
  • око 30 позоришних представа
  • око 200 телевизијских пројеката
  • учешће на страним и домаћим изложбама
  • награде – Кристална призма
  • награда – Јоаким Вујић
  • признање ЈУСТАТА

Усавршавања

  • 1991 – УАЕ
  • 1995 - Украјина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заустави време, АВА, 2008.

 

Уображени болесник,
Народно позориште, Београд, 2003.

 

Нижински, Златна птица,
Мадленианум опера и театар, 2001.