SRB

ENG

Јулијана Протић

 

Јулијана Протић

доцент
julijana.protic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Примењено вајарство

Предмети: Примењено вајарство 1; Скулптура, архитектура, простор –ликовно обликовна целина

1993. Дипломирала је на ФПУ у Београду, катедра Вајарство.
2010. Магистрирала на Постдипломским интердисциплинарним студијама на Универзитету уметности у Београду, Група за дигиталну уметност, са тезом „Вајање звуком“.
2015. Докторирала на Докторским уметничким студијама Универзитета уметности у Београду, на Групи за дигиталну уметност, са тезом “Од А...Морфогенеза психоакустичне анимације облика (анимација функционалних модела симултаног генерисања облика модулирањем покрета и звука)“.
Завршила едукацију у области психодраме при Регионалној асоцијацији за психодраму и интегративну примену психотерапије у сарадњи са Српским психодрамским друштвом „Морено“ и модул ПДЈА,уводни део - Интегративни приступ Психодраме и Јунговске аналитичке психологије.
Запослена је у статусу доцента на ФПУ у Београду.Живи у Београду.

Активно излаже своје уметничке радове од 1993. године и броји четрнаестсамосталних и преко стогрупних изложби, учешће на десет ликовних колонија и вајарских симпозијума;студијски боравак 2012. у Cité Internationale des Arts у Паризу;две значајне награде за визуелно стваралаштво, неколико реализованих трофеја и тд.Учествовала на изради великог броја сценографија за потребе филмске, позоришне и тв продукције као и у визуелном обликовању презентација разних компанија и музеја.
Члан УЛУС-а, Удружења филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије, Српске психодрамске асоцијације СПА МОРЕНО, Регионалне асоцијације за психодраму и интегративну примену психотерапије РАИП и члан театарске трупе Playback Beograd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земун

Земун

Желим да останем са тобом

Убиј ме нежно

Страх за границу

Смели цвет, Бугарска, град Лом

Смели цвет, Бугарска, град Лом

Смели цвет, Бугарска, град Лом

 

Род

Род

Род

Пријатељство

Пријатељство

Органика

Органика

Органика

Од А

Од А

Од А

Модерна времена F

Мали лавиринт – посвећено Бранку Миљковићу

Лавиринт – посвећено Бранку Миљковићу

 

Џет кундоисти речи

 

Barry

Barry

Barry