SRB

ENG

Маја Петровић

 

Маја Петровић
ванредни професор

maja.petrovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Костимографија

Предмет: Костимографија

Ради на Факултету примењених уметности од 1998. године.

Дипломирала 1996. на Факултету примењених уметности у Београду, област Сценски костим. Магистрирала 2001. на Факултету примењених уметности у Београду, област Сценски костим. Изабрана у звање доцента 2004. године. Изабрана у звање ванредног професора 2014. године.

Референце:

  • Самостална изложба, Кућа Ђуре Јакшића, Београд, 2001.
  • Костимографија, »Отварање Бедема« сценско уметнички програм, реж. Г. Булајић, Никшић, 2001.
  • Костимографија, »Живот и прикљученија војника Ивана Чонкина« В. Војнович, реж. Љ. Мајера, НП Тоша Јовановић, Зрењанин, 2002.
  • Костимографија, опера »Così fan tutte«, В.А. Моцарт, реж. Миклош Синетар, Камерна опера Мадленианум, Земун, 2002.
  • Признање у категорији дизајн сценског догађаја- дизајн костима и лутке за представу »Едерланда« С. Богдановић, Малог позоришта Душко Радовић, IV Бијенале сценског дизајна, МПУ, Београд, 2002.
  • Костимографија, ТВ серија „Клацкалица" реж. Б. Вучић, РТС, Београд, 2004/5.
  • Један од добитника Велике награде (Grand Prix) VI Бијенала сценског дизајна за представу »Свет једног цвета« Т. Станковић (костим, сцена, лутке), Малог позоришта Душко Радовић, МПУ, Београд, 2006.
  • Костимографија, Браћа Теофиловић, сценски наступ, Загреб, Нови Сад, 2007.
  • Костимографија, »Степа« А.П.Чехов, реж. Б. Милосављевић, Мало позориште Душко Радовић, Београд, 2008.
  • Берг енциклопедија »Светска одећа и мода«, Оксфорд, В. Британија, Одељак: Историја одевања и моде у Србији од почетка XIX до XX века, чланак: Градско одевање у Србији од 1945. до XXI века

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лутке из позоришне представе »Свет једног цвета«, Мало позориште Душко Радовић, Београд 2004.