SRB

ENG

Мина Глоговац

 

Мина Глоговац
ванредни професор
mina.glogovac@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Зидно сликарство

Предмет: Сликарске технике

Ради на Факултету примењених уметности од 1995. године.

Дипломирала 1993. на Факултету примењених уметности у Београду, област Примењено сликарство. Магистрирала 2003. на Факултету примењених уметности у Београду, област Зидно сликарство. Изабрана у звање доцента 2007. године. Изабрана у звање ванредног професора 2015. године.

Изабрана је за студента генерације Факултета примењених уметности у Београду 1993. године.
Добитник је награде „Бранко Шотра“ за најбољи успех у току студија 1994. године.
Примљена је у чланство УЛУС-а 1995. године.

Академска каријера на Факултету примењених уметности:

 • Обдарено лице за научно истраживачки рад, Факултет примењених уметности, Београд, предмет Зидно сликарство 1995-1996. године.
 • Обдарено лице за научно истраживачки рад, Факултет примењених уметности, Београд, предмет Зидно сликарство 1996-1997. године.
 • Асистент-приправник, Факултет примењених уметности, Београд, предмет Зидно сликарство 1998-2002. године.
 • Асистент, Факултет примењених уметности, Београд, предмет Сликарске технике 2005-2007. године.
 • Доцент, Факултет примењених уметности, Београд, предмет Сликарске технике 2007-2012. године.
 • Доцент, Факултет примењених уметности, Београд, предмет Сликарске технике 2012 –

Предмети које као наставник води на Факултету примењених уметности су: Сликарске технике I, Сликарске технике II, Сликарске технике III , и  Сликарске технике. Предмети су основни академски и изучавају се на одсецима: Примењено сликарство, Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, Конзервација и рестаурација скулптуре и Сценографија.

Самосталне изложбе:

 • 1993. Галерија Факултета ликовних уметности, Београд.
 • 2004. Конак Књегиње Љубице, Београд.
 • 2005. Галерија ДК »Студентски град«, Београд.
 • 2005. Југословенска галерија уметничких дела, Београд.
 • 2012. Продајна галерија Београд, Београд.
 • 2012. Дом омладине Београд, Београд.
 • 2013. Галерија „ЈАВА“ Сарајево, Босна и Херцеговина.
 • 2015 Културни центар Инђија, Галерија куће Бојиновића, Инђија.
 • 2015 Галерија Дома Културе Обреновац, Обреновац.
 • 2015 Културни центар Шабац, Шабац.

Учесник је осам групних изложби, селектор и организатор три изложбе предмета Сликарске технике, Факултета примењених уметности у Београду 2014. и 2015. године.
Реализовала је осамнаест стручних самосталних пројеката (мурали, мозаици, витражи итд.) уређења ентеријера и екстеријера репрезентативних објеката у земљи и иностранству.