УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Мирољуб Драмићанин

 

Мирољуб Драмићанин
редовни професор
miroljub.dramicanin@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Керамички дизајн
Предмет: Керамички дизајн 1, 2, 3, 4

Ради на Факултету примењених уметности од 1993. године.

Дипломирао 1989. на Факултету примењених уметности у Београду на Одсеку керамике. Магистрирао 2001. на Факултету примењених уметности из области Керамички дизајн.

Асистент до 2001. Изабран у звање доцента 2001. за област Керамички дизајн, а у звање ванредног професора 2010. године.

Референце:

  • Пет самосталних изложби (Београд, Земун, Чачак, Рума)
  • Од 1984. до данас око 70 групних изложби
  • Учесник међународних колонија (Аранђеловац, Зцакуса)
  • Председник секције керамичара УЛПУДУС-а 1996.
  • Годишња награда УЛПУДУС-а
  • Откупна награда земунске јесењег салона 1989.
  • 2004 – 2006. члан Комисије за откуп радова из области ликовна и примењена дела Скупштине града
  • Од 1991. предавач керамике у Етнографском музеју
  • Члан уметничког савета галерије »Стара капетанија«, Земун
  • Члан селекционих жирија на више изложби
  • Учесник на више хуманитарних изложби