УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Оливера Нинчић

 

Оливера Нинчић
редовни професор
olivera.nincic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Текстил
Предмети:
Основне студије:
  Текстилне технике 1, Текстилне технике 2, Текстилне технике 3
Мастер студије: Текстилне технике 1 , Текстилне технике 2
Докторске  студије: Текстил 1, Текстил 2,Текстил 3

Ради на Факултету примењених уметности од 1981. године.

Дипломирала 1977, на Факултету примењених уметности у Београду, област Текстил . Магистрирала 1985, на Факултету примењених уметности у Београду, област Уникатни текстил. Изабрана у звање редовног професора 2010. године.

Самосталне изложбе:

 • Самостална изложба таписерије, Салон Музеја примењених уметности, Београд, 2004.
 • Самостална изложба таписерије, Салон Музеја примењених уметности, Београд, 1991.
 • Самостална изложба таписерије, галерија »Надежда Петровић« Чачак, 1992.
 • Магистарска изложба, хепенинг, »Удовице«, Музеј савремене уметности, Београд, 1985.

Колективне изложбе:

 • 2005. Northern Fibre 6 - Jubilee exhibition, Kerava, Finland
 • 2001, 1992. International Triennal of Tapestry, Lodz, Poland
 • 2000. II симпозијум таписерије, Нови Сад
 • 1998. Изложба радова наставника ФПУ , Београд
 • 1997. II Biennal Northern Fibre, Boros, Sweden
 • 1994, 1992, 1990, 1988, 1986. Таписерија, бијенале, Београд
 • 1989, 1983. Мајска изложба УЛУПУДС-а Београд
 • 1987. III Бијенале »У светлости Милене«, Народни музеј Пожаревац

Научно истраживачки пројекат:

Винча и њен свет, носилац истраживања: Филозофски факултет у Београду, »Текстил на локалитету Винча – Бело Брдо«.

Члан УЛУПУДС-а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плеткарење, 2004,
Коњска длака, памучни конац
Комбинована техника
320 × 250 cm