УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Слободан Кајтез

 

Слободан Кајтез
редовни професор
slobodan.kajtez@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Зидно сликарство

Предмет: Сликарске технике 1, Сликарске технике 2, Сликарске технике 3

Ради на Факултету примењених уметности од 1996. године.

Дипломирао 1987, на Факултету примењених уметности у Београду. Изабран у звање редовног професора 2009. године.

Референце:

  • Реконструкција иконостаса цркве Св. Ахилија (18. век)
  • Иконостас цркве Св. Јована Владимира, Београд
  • Осликавање цркве Св. Ђорђа, Хртковци
  • Иконостас цркве Св. Саве, Чикаго, САД
  • Иконостас цркве
  • Иконостас цркве
  • Иконостас цркве
  • Изложба IKON Dialog, Коп
  • Иконостас цркве Св. Ђорђе, Шид

Тренутно учешће на пројектима:
Домаћи 2, Међународни 1

Самостални пројекти: 35
Групни пројекти: 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свети Ђорђе, јајчана темпера на дрвету

 

Иконостас цркве св. Јована Владимира, Београд

 

Мироносице, детаљ, казеинска темпера на зиду, црква Богородичиног успења, Охрид