УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

Тања Манојловић

 

Тања Манојловић
редовни професор
tanja.manojlovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Унутрашња архитектура
Предмет: Унутрашња архитектура

Ради на Факултету од 1990.

Дипломирала 1989. на ФПУ, на Одсеку Унутрашња архитектура. На Архитектонском факултету апсолвирала 1986. Као асистент.на ФПУ радила на предметима Унутрашња архитектура и Урбани дизајн. Магистрирала 1995. Изабрана за доцента 2000. год. на предмету Унутрашња архитектура, за ванредног професора 2010. године, за редовног професора 2016. године

Референце:

  • Идејни и главни пројекат дела ентеријера Факултета природних наука у Јакутску, Русија
  • Идејни и главни пројекат дела ентеријера Административно-здравственог центра »Јантар« у Можајску, Русија
  • Идејни пројекат грађевинске адаптације са пројектом ентеријера Павиљона ИИ Завода за церебралну парализу, са студијом »Елементи пројектовања стационарних установа за телесно инвалидна лица«
  • Идејно архитектонско-урбанистичко решење занатско-тржног центра у Земуну
  • Самостални пројекти ентеријера стамбених простора у земљи и иностранству
  • Самостални пројекти ентеријера локала разлиците намене и пословних простора
  • Идејни пројекти објеката колективног становања
  • Стручни консултант за проблематику архитектонских простора за особе са хендикепом
  • Стална сарадња са више архитектонских бироа, у својству коаутора, на објектима различите намене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златара »Додиг«

 

 

 

 

Студентски клуб

Фонтана, ентеријер Административно-здравственог комплекса»Јантар« у Можајску, Русија