SRB

ENG

Владислав Шћепановић

 

Владислав Шћепановић
редовни професор
vladislav.scepanovic@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Цртање, Сликање
Предмети: Цртање, Сликање

Ради на Факултету примењених уметности од 1998. године.

Дипломирао 1994. на Факултету ликовних уметности, Цетиње, област Сликарство. Магистрирао 1997. на Факултету примењених уметности у Београду, област Зидно сликарство. Докторирао 2009. године на интердисциплинарним докторским студијама Универзитета уметности у Београду у области Теорије уметности и медија, ментор проф. др Дивна Вуксановић. Изабран у звање ванредног професора 2011. године, а у звање редовног професора 2018. године.

Професор на докторским студијама Факултета примењених уметности и Универзитета уметности у Београду.

Објавио више научних радова у стручним часописима и једну монографију из области теорије уметности и медија под називом »Медијски спектакл и деструкција« (Београд 2010).

У периоду 2013/2014. био је вд директора Музеја савремене уметности у Београду. Председник одбора 55. Октобарског салона. Оснивач и главни уредник уметничке асоцијације ART OF REALITY association и оснивач уметничке групе HARD SOC.

Излагао на 26 самосталних и више колективних излозби у земљи и иностранству. У свом уметничком раду расправља о свету симулације и деловању сила доминације и отпора у масовним медијима спектакла. Основни мотив његовог рада је истраживање медијских сцена које представљају отворени приказ моћи капитала и владајућих економских и политичких структура.

Самосталне изложбе:

 • Pulp Fiction, галерија КБЦ, Београд, 2001.
 • Occident Mammons Way, галерија СКЦ, Београд 2005.
 • Жар, умјетнички павиљон, Подгорица, 2003.
 • Occident Mammons Way 2, галерија DEN Токио 2005.
 • Occident Mammons Way 2 , галерија HUIT Токио 2005.
 • Културна индустрија, галерија банке Нови Сад, 2006.
 • Друштво спектакла, галерија УЛУС, Београд, 2007.

Важније групне изложбе:

 • 45. октобарски салон, »Континентални доручак«, Београд 2007.
 • Јесењи салон УЛУС-а, Павиљон Цвијете Зузорић, Београд 2007.

Награде:

 • Награда за сликарство „Бели Анђео“ Милешева, 2001.

Објављени стручно-научни радови:

 • »Људска права или права пасивног потрошача«, ФИЛОЗОФЕМЕ, Српски филозофски форум, Нови Сад, октобар 2006. године
 • »Сукоб генерализација«, НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС Институт за политичке студије, 2007. године, Београд.
 • »Медијска култура и тероризам – симбиоза медија и деструкције«, КУЛТУРА, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 124, 2009. године.
 • »Медијска естетика и деструкција«, Зборник радова Факултета драмских уметности, Београд бр. 16, 2010, Београд.
 • »Улога фотографије у промовисању друштва спектакла«, ЦМ, часопис за управљање комуницирањем, бр. 13. 2010, Факултет политичких наука, Београд.
 • »Уметност Vs уметност: проблеми употребе и злоупотребе уметности у свету спектакла«, КУЛТУРА, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 126, 2010. године.
 • »Псеудо-религија у друштву медијског спектакла«, Религијска имагинација и савремени медији : медијизација религије и/или религизација медија, Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, 2010.

Монографија:

 • »Медијски спектакл и деструкција«, Службени гласник, Универзитет уметности, Београд 2010.

http://www.artists.de/scepan.html

http://vladscepanovic.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder 2, уље на платну, 140 × 140 cm, 2012.

Kinder, уље на платну, 140 × 140 cm, 2012.

Raphaello Vs Coce, уље на платну, 200 × 160 cm, 2014.

Things Go Better With God, уље на платну, 200 × 160 cm, 2014.

RAF, уље на платну, полиптих, 150 × 90 cm, 2008.

Садам Хусеин, уље на платну, 110 × 90 cm, 2003.

 

Say Pepsi, please,
уље на платну, 190 × 195 cm, 2008.