SRB

ENG

Докторске академске студије
на Факултету примењених уметности

Студијски програм примењене уметности и дизајн

 

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду у школској 2020/2021 години уписује студенте на докторске студије. Акредитован је за студијски програм Примењене уметности и дизајн на докторским студијама. Докторске студије на ФПУ трају три школске године и вреднују се са 180 ЕСПБ.

Циљ студијског програма докторских студија у области примењених уметности и дизајна је образовање студената на највишем нивоу. Садржај студијског програма обезбеђује стицање врхунских квалификација у овој области.

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду уписује у прву годину акредитованих докторских студија школске 2020/2021. године укупно 30 студената.

Услови за пријаву на конкурс за упис на студијски програм докторских студија Примењене уметности и дизајн

Ментори на студијском програму Примењене уметности и дизајн

Кандидатима за упис на докторске студије препоручује се да се пре пријављивања консултују са менторима код којих намеравају да упишу студије. Циљ ових консултација је правилна формулација планираног уметничко-истраживачког пројекта и разматрање других фактора значајних за будуће студије.

Договор са менторима може се уговорити путем електронске поште (адресе се налазе на странама са подацима о наставницима) или преко Студентске службе за докторске студије.