SRB

ENG

Mentorship
Doctoral Studies
Stydy program Applied Arts and Design

 

       

Гордана Арсенијевић Комад (неће примати нове кандидате)
Миланка Берберовић
Зоран Блажина (неће примати нове кандидате)
Ранко Бочина
Ивана Вељовић
Милка Вујовић Стојановић
Иван Грубанов
Јасна Драговић (неће примати нове кандидате)
Селма Ђулизаревић Карановић
Герослав Зарић (неће примати нове кандидате)
Слободан Кајтез
Бранимир Карановић (неће примати нове кандидате)
Љубица Кнежевић
Бранка Кузмановић
Марко Лађушић
Мирослав Лазовић
Драган Манојловић
Тања Манојловић
Александар Мијатовић
Душан Нешић
Оливера Нинчић
Гордана Петровић
Љиљана Петровић
Јулијана Протић
Оливера Стојадиновић (неће примати нове кандидате)
Растко Ћирић
Даниела Фулгоси
Милица Црнобрња Вукадиновић
Горан Чпајак
Владислав Шћепановић
Десимир Денић
Мирољуб Драмићанин