SRB

ENG

Студијски програм
Примењене уметности и дизајн
Докторске академске студије на Факултету примењених уметности

 

Докторске уметничке студије осмишљене су као истраживачки наставни процес у коме се велика пажња поклања познавању теорије и примени стечених нових теоријских знања у уметничкој пракси. Резултат трогодишњег изучавања, уз обавезан теоријски рад повезан са темом изабраног уметничког пројекта, је уметничко дело које унапређује домете у пољу уметности, посебно у области примењених уметности и дизајна.

Звање које се стиче после успешно представљеног и пред комисијом одбрањеног докторског уметничког рада је Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (др ум.). Ово звање обезбеђује компетенције за уметнички истраживачки и педагошки рад у образовању, на универзитету и у институцијама културе.

Докторске студије у области Примењених уметности и дизајна трају три школске године (шест семестара) са обимом од минимум 180 ЕСП бодова уз претходно остварених најмање 300 ЕСП бодова на основним и дипломским академским студијама.

Структура програма Примењене уметности и дизајн
Предмети на студијском програму Примењене уметности и дизајн
Ментори на студијском програму Примењене уметности и дизајн

У оквиру области Примењене уметности и дизајн, докторске студије обухватају следеће уже уметничке области: Примењена графика, Графика и књига, Анимација, Фотографија, Графички дизајн, Дизајн ентеријера и намештаја, Индустријски дизајн, Tекстил, Примењено вајарство, Примењено сликарство, Керамика, Сценски костим, Савремено одевање, Сценографија, Конзервација и рестаурација.

Циљеви студијског програма докторских студија у области примењених уметности и дизајна су образовање студената на највишем нивоу. Садржај студијског програма обезбеђује стицање врхунских квалификација у овој области.

Докторски уметнички пројекат обједињује знања и вештине стечене током свих нивоа уметничких студија, посебно она стечена током прва три семестра докторских студија, као и искуство сопствене уметничке праксе. Оригиналност, иновација и сопствени уметнички допринос неопходне су особине уметничког рада.

Писани део докторског рада артикулише теоријско-научну димензију уметничког рада и критичко постављање сопственог уметничког дела у историјски, теоријски и савремени контекст. Писани рад такође треба да представља допринос литератури из уже уметничке области којој припада уметнички завршни рад, а који ће бити од користи студентима и професионалцима.

Дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката, на сајту Универзитета уметности: http://eteze.arts.bg.ac.rs/

Сврха докторских студија из области Примењених уметности и дизајна је стварање образованих уметника највишег професионалног нивоа способних да осмисле, уобличе и реализују оригиналан уметнички пројекат, као и да га артикулишу, презентују и образложе. Они се оспособљавају да самостално наставе процес личног уметничког развоја, као и за учешће у процесу едукације других уметника из исте или сродних области.