SRB

ENG

Студијски програм
Примењене уметности и дизајн
Докторске академске студије на Факултету примењених уметности

 

Докторске студије уметности Студијски програм Примењене уметности и дизајн, Факултета примењених уметности, осмишљене су као истраживачки наставни процес у коме се велика пажња поклања познавању теорије и примени стечених нових теоријских знања у уметничкој пракси.

Резултат трогодишњег изучавања, уз обавезан теоријски рад повезан са темом изабраног уметничког пројекта, представља уметничко дело које унапређује домете у пољу уметности, у области примењених уметности и дизајна.

Структура програма 2015 Примењене уметности и дизајн
Предмети 2015 на студијском програму Примењене уметности и дизајн

Структура програма 2020 Примењене уметности и дизајн
Предмети 2020 на студијском програму Примењене уметности и дизајн

Ментори на студијском програму Примењене уметности и дизајн

Студијски програм Примењене уметности и дизајн на докторским уметничким студијама траје три школске године (шест семестара) са обимом од минимум 180 ЕСПБ бодова уз претходно остварених најмање 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама. Програм могу уписати сва лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области или друга лица која немају завршене одговарајуће уметничке студије а под условима дефинисаним у Статуту ФПУ и Правилнику  о докторским студијама.

 Циљеви студијског програма докторских студија у области примењених уметности и дизајна су образовање студената на највишем нивоу, а садржај студијског програма обезбеђује стицање врхунских квалификација у овој области.

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта
[pdf, 2,23 Мb]

Одлука о утврђивању листе ментора на докторским академским уметничким студијама Факултета примењених уметности у Београду
[pdf, 255 kb]