SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Дизајн
Модул: Графички дизајн

Развој и примена способности за самостално истраживање и функционално, естетско пројектовање тотал дизајна, визуелног и корпоративног идентитета, просторне графике, обликовање амбалаже, оглашавање, плакат и пројектовање писма за различите сложености и намене, намењених свакодневној професионалној, јавној или индивидуалној употреби.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М038    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М500    Веб дизајн 1 ТУ О 1 0 1 0 4
3 M004    Графичке комуникације 1 У О 2 1 1 0 4
4 M031    Просторна графика 1 У О 2 1 2 0 4
5 M028    Плакат 1 У О 2 1 2 0 4
6      Изборни блок С1 или П1             11
  27 30
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Графички дизајн У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М039    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М501    Веб дизајн 2 ТУ О 1 0 1 0 4
3      Изборни блок С2 или П2             11
4      Изборни Графички дизајн
   (бира се 1 од 3 предмета)
            6
5      Завршни рад – Графички дизајн У О         6
  20 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Графички дизајн У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
                   
     Изборни Графички дизајн
1 M3102    Графичке комуникације 2 У И 2 2 5 0 6
2 М3112    Просторна графика 2 У И 2 2 5 0 6
3 М3122    Плакат 2 У И 2 2 5 0 6


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Студенти бирају тему завршног рада из области графичког дизајна. Тематски садржај завршног рада обухвата један или више предмета зависно од предложене, односно, одабране теме у оквиру уметничких предмета Графичке комуникације, Просторна графика и Плакат.

Свршени студент модула Графички дизајн одликоваће се следећим способностима:

  • да примени стечено стручно-техничко и уметничко знање за самостално вођење пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у будућем раду.
  • за професионални на самосталним пословима на подручју стваралаштва у области графичких и визуелних комуникација и да кроз тимски и самостални рад влада сложеним проблемима из области дизајна.
  • истраживање и функционално,естетско пројектовање total dizajna, визуелног и корпоративног идентитета, просторне графике, обликовање амбалаже, оглашавање, плакат и пројектовање писма за различите сложености и намене у свакодневној професионалној, јавној или индивидуалној употреби;
  • да се идентификује проблемско поље у коме ће се тражити решење графичког дизајна, уз оригиналан , индивидуалан приступ и пуну слободу у обликовању као и размишњање у духу актуелних комуникација, професионалног и тржишног понашања у односу на наручиоца и конзумента;
  • стварање идеја, концепата, предлога, решења и аргумената, самостално или у сарадњи с другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу креирања оригиналног графичког дизајна;
  • способност креативног приступа решавању сложених  захтева у грађењу и реализацији задатака из области графичког дизајна у оквиру дизајн процеса;
  • рад у графичким програмима Illustrator, Corel, Photoshop и др.

.