SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Дизајн
Модул: Дизајн ентеријера и намештаја

Програм модула Дизајн ентеријера и намештаја омогућава високопрофесионално, стручно и креативно бављење пројектовањем индивидуалних стамбених зграда, викенд-кућа, станова и ентеријера различитих функционалних садржаја, адаптацијама, реконструкцијама и ремоделацијама постојећих објеката, урбаним дизајном, пројектовањем пејзажа улице, градског партера, обликовањем непосредне околине објекта, пројектовањем уличног намештаја, фирми, реклама и слично, пројектовањем уникатног и индустријског намештаја, реконструкцијама и ревитализацијама стилског ентеријера и намештаја. Настава је теоријска и практична, са израдом великог броја вежби – пројеката ентеријера и намештаја (око 20 у току студија) и израдом модела и прототипова.


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O173    Цртање В УМ О 2 2 0 4 10
4 O115    Нацртна геометрија ТУ О 1 2 0 1 6
5 O013    Вајање и ентеријер УМ О 1 1 0 1 6
6 O007    Архитектонски склопови 1 ТУ О 1 2 0 0 6
7 O164    Увод у обликоваење простора УМ О 2 1 0 3 10
8 O089    Основе дизајна намештаја УМ О 2 1 0 3 10
9      Изборни предмет А             4
  24   60
     Изборни предмет А 
1 O096    Писмо 1 ТУ И 1 1 0 0 4
2 O003    Анатомско цртање 1 УМ И 1 0 0 1 4
 
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O130    Сликање В УМ О 2 2 0 4 10
4 O124    Савремена архитектура ДХ О 2 0 0 0 4
5 O116    Перспектива ТУ О 1 2 0 1 6
6 O008    Архитектонски склопови 2 ТУ О 1 2 0 0 6
7 O119    Простори становања УМ О 2 2 0 3 11
8 O068    Лаке структуре у намештају УМ О 2 2 0 3 11
9      Изборни предмет Б             4
  26   60
       Изборни предмет Б 
1 O168    Фотографија 1 УМ И 1 1 0 0 4
2 O004    Анатомско цртање 2 УМ И 1 0 0 1 4
 
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O140    Стилови у ентеријеру 1 ТУ О 1 2 0 0 6
3 O030    Дизајн урбаног простора 1 УМ О 1 2 0 3 10
4 O075    Обликовање јавних и пословних
   простора
УМ О 2 2 0 4 14
5 O015    Вишефункционални намештај УМ О 2 2 0 4 14
6      Изборни предмет В             4
7      Изборни блок А или Б             8
  22   60
       Изборни предмет В 
1 O137    Стилистика у дизајну ТУ И 1 1 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ И 1 0 0 1 4
       Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
       Изборни блок Б
3 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
4 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O141    Стилови у ентеријеру 2 ТУ О 1 2 0 0 6
3 O031    Дизајн урбаног простора 2 УМ О 2 2 0 1 10
4 O077    Обликовање сложених просторних
   структура
УМ О 2 2 0 4 15
5 O126    Системи и типологија намештаја ТУ О 2 2 0 4 15
6      Изборни предмет Г             6
7      Изборни предмет Д             4
  21   60
     Изборни предмет Г 
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6
     Изборни предмет Д 
1 O029    Дизајн текстила ТУ И 1 1 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ И 1 0 0 1 4


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Архитектонски склопови 1 ТУ O007 6 1+2+0 Д. Манојловић
Архитектонски склопови 2 ТУ O008 6 1+2+0 Д. Манојловић
Вајање и ентеријер УМ O013 6 1+1+1 З. Ивановић
Вишефункционални намештај УМ O015 14 2+2+4 Т. Секулић
Дизајн текстила ТУ O029 4 1+1+0 Л. Векић
Дизајн урбаног простора 1 УМ O030 10 1+2+3 Б. Бранковић
Дизајн урбаног простора 2 УМ O031 10 2+2+1 Б. Бранковић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Лаке структуре у намештају УМ O068 11 2+2+3 З. Булајић
Нацртна геометрија ТУ O115 6 1+2+1 С. Мишић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Обликовање јавних и пословних простора УМ O075 14 2+2+4 Д. Стојановић
Обликовање простора ТУ O076 4 1+1+0 Т. Манојловић
Обликовање сложених просторних структура УМ O077 15 2+2+4 Т. Манојловић
Основе дизајна намештаја УМ O089 10 2+1+3 Р. Бочина
Перспектива ТУ O116 6 1+2+1 С. Мишић
Простори становања УМ O119 11 2+2+3 А. Мијатовић
Системи и типологија намештаја ТУ O127 15 2+2+4 Р. Бочина
Сликање В УМ O130 10 2+2+4 С. Вицковић,
Д. Здравковић
Стилови у ентеријеру 1 ТУ O140 6 1+2+0 Д. Димковић
Стилови у ентеријеру 2 ТУ O141 6 1+2+0 Д. Димковић
Увод у обликовање простора УМ O164 10 2+1+3 А. Мијатовић
Фотографија 1 УМ O168 4 1+1+0 А. Келић
Цртање В УМ O173 10 2+2+4 С. Вицковић,
Д. Здравковић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Савремена архитектура ДХ O124 4 2+0+0 З. Гаврић
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић