УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

 

Основне академске студије

Изборни предмети
Студијски програми: Примењена уметност и Дизајн

Р. број
   Назив
Г
ТИП
П
В
ДОН
Остали часови
ЕСПБ
 
   Изборни блок А
1
   Историја филма
3
ТУ
2
0
0
0
4
2
   Музеологија
3
ДХ
2
0
0
0
4
3
   Елементи режије
3
ТУ
2
0
0
0
4
4
   Драмски позоришни правци 1
3
ТУ
2
0
0
0
4
5
   Историја дизајна
3
ТУ
2
0
0
0
4
6
   Познавање материјала 1
3
ТУ
2
0
0
0
4
7
   Технологија текстила 1
3
ТУ
2
0
0
0
4
 
   Изборни блок Б
1
   Хришћанска иконографија
4
ДХ
2
0
0
0
4
2
   Развој фотографског медија
4
ТУ
2
0
0
0
4
3
   Савремена архитектура
4
ДХ
2
0
0
0
4
4
   Драмски позоришни правци 2
4
ТУ
2
0
0
0
4
6
   Познавање материјала 2
4
ТУ
2
0
0
0
4
7
   Технологија текстила 2
4
ТУ
2
0
0
0
4Изборни предмети
Студијски програм: Конзервација и рестаурација

Р. број
   Назив
Г
ТИП
П
В
ДОН
Остали часови
ЕСПБ
 
   Изборни блок А
1
   Основе зидног сликарства
3
УМ
2
2
0
0
8
2
   Графичке технике 2
3
УМ
1
1
0
2
8
 
   Изборни блок Б
1
   Типографија
4
УМ
2
2
0
0
6
2
   Основи монументалног сликарства
4
УМ
1
2
0
1
6
 
   Изборни блок Ц
1
   Основе зидног сликарства
3
УМ
2
2
0
0
8
2
   Старе текстилне технике 1
3
УМ
1
1
0
2
8
 
   Изборни блок Д
1
   Стилска унутрашња архитектура 2
4
УМ
2
0
0
2
6
2
   Старе текстилне технике 2
4
УМ
1
1
0
1
6