УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ПИСМО

Наставници: Оливера Стојадиновић, ред. проф; Јана Оршолић, доц; Ведран Ераковић, доц.

Писмо 1
(основне студије)
ПУГКПИО01
ЕСПБ 4

Упознавање са историјатом писма од прапочетка до ренесансе. Упознавање са материјалима и инструментима за писање. Савлађивање пропорција и линијских система у писму, упознавање са карактеристикама и увежбавање основних писама: римска капитала, унцијал, хуманистика и ренесансни курзив. Савремена ћирилица: усправно и курзивно писмо.

Писмо 2
(основне студије)
ПУГКПИО02
ЕСПБ 4

Израда рукописних композиција по задатом тексту. Вежбе, транспоновање историјских писама у модерне варијанте извођења са одступањем од историјских канона, експерименти са бојом и разним сликарским и графичким техникама. Рад на скицама, планирање композиције, експресивност и ликовност калиграфског лист. Историјска ћирилица: Устав, полуустав, брзопис. Ликовно представљање по угледу на средњовековно сликарство, орнаментику и рукопис. Рад на савременом ћириличном курзиву, хармоничном односу слова, ритму и стилском јединсгву. Експресивна и експериментална калиграфија. Ослобађање од класичног начина рада. Експерименти са алатима, коришћење различитих материјала, неформални калиграфски израз.

Писмо 3
(основне студије)
ПУГКПИС03
ЕСПБ 6

Упознавање са историјатом типографског писма и са основама његовог обликовања: основни елементи типографског писма, настанак и техника штампе покретним слогом, промене у техници штампе и њихов утицај на обликовање типографског писма. Развој и врсте писама. Елементи и класификација типографског писма. Периоди штампарства. Историјат типографског писма од проналаска штампе до данас.

Примена калиграфског и цртаног писма у графичком обликовању. Задаци из примењене калиграфије. Визуелни идентитет, календар, лични и јавни тематски пројекат са писаном експликацијом. Брзи задаци од задатих елемената.

Вежбе обликовања типографског писма (класична, прелазна, класицистичка антиква, сансериф, ћирилица). Реализација скица за скица за два типографска писма: за слагање текста и слободно – латиница, ћирилица, бројеви, интерпункција.

Писмо 4
(основне студије)
ПУГКПИС04
ЕСПБ 6

Пројектовање једног типографска писма (према скицама рађеним на трећој години или према новим нацртима). Уношење скица на рачунар, рад у програму за обраду слика, конвертовање слике у векторски облик, обрада у програму за цртање. Упознавање са програмом за пројектовање фонтова. Подаци о фонту. Уникод распоред, кодне стране. Уношење облика слова у програм. Одређивање основних пропорција. Распоређивање слова на одговарајућа места, подешавање величине и размака. Завршна обрада облика слова, уједначавање елемената. Дефинисање керн-парова. Генерисање фонта, убацивање у систем, провера у програму за слагање текста, штампање проба. Корекције према одштампаним пробама. Израда презентације.

Писмо
(мастер студије)
ГКДСПИС01
ЕСПБ 4

Комплетна израда једног типографског писма одређене намене, од оригиналних скица до дефинитивног извођења у дигиталном обликукоје може бити у функцији дипломског пројекта или независно од њега. Студент се оспособљава за даљи рад и усавршавање у области пројектовања писма. Напредне технике: класе, Open Туре програмирање, пројектовање фамилија, мулти-мастер.