SRB

ENG

Студијски програми
на Факултету примењених уметности

 

Студијски програми Факултета примењених уметности углавном припадају образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн и реализују се као:

  • четворогодишње (240 ЕСПБ) основне академске студије
  • једногодишње (60 ЕСПБ) мастер академске студије;
  • трогодишње (180 ЕСПБ) уметничке докторске студије;

Лица која су завршила студије на Факултету примењених уметности, након испуњења свих обавеза предвиђених студијским програмом, као и израде и одбране завршног рада уколико је предвиђен, могу стећи одговарајуће квалификације за професионално бављење примењеним уметностима, дизајном или конзервацијом и рестаурацијом. Наведене квалификације су специфициране у Дипломи и Додатку дипломе, као и њима одговарајући стручни, академски, уметнички и научни називи и звања.


Студијски програми на Факултету примењених уметности
:

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије: