SRB

ENG

Обавештења


Историја дизајна

Настава из предмета Историја дизајна чије је одржавање предвиђено у понедељак 11. 02. неће се одржати, а њена надокнада ће бити организована у петак 22. 02. у термину 16:30-18:30 у теоријској сали у Карађорђевој 15.


Историја и теорија дизајна 2

Настава из предмета Историја и теорија дизајна 2 чије је одржавање предвиђено у понедељак 11. 02. неће се одржати, а њена надокнада ће бити организована  у понедељак 18. 02. у термину 17:00-19:00 у слушаоници бр. 11 на Косанчићевом венцу.


Превентивни прегледи

Превентивни прегледи студената који су уписали прву и трећу годину студија („Службени гласник РС“ бр 18/2018) школске 2018/2019. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе општемедицине, први спрат, соба 1.10, у периоду од 28. 01. 2019. до 01. 03. 2019. године.

Систематски преглед обављају сви студенти, без обзира на начин финансирања, само студенти старији 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.

Приликом доласка на преглед студенти треба да понесу индекс и оверену здравствену књижицу

Систематски прегледи се обављају радним данима у терминима:

  •  група од 10 студената предаје документа од 7,30 до 8,00
  •  група од 10 студената предаје документа од 10,00 до 10,30
  •  група од 10 студената предаје документа од 14,00 до 14,30
  •  група од 10 студената предаје документа од 16,30 до 17,00

Завод за здравствену заштиту студената

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предаја завршног рада

Предаја завршног рада (4 примерка рада, 4 ЦД-а) уз пратећу документацију (образац предаје завршног радаи писмена сагласност ментора – може се преузети на сајту ФПУ или у студентској служби за мастер и докторске студије) за одбрану у априлском испитном року школске 2018/19 обавиће се 22. 03. 2019.


Online пријава испита за јануарски испитни рок

Online пријава испита за јануарски испитни рок за све студенте мастер и докторских академских студија и студенте основних академских студија којима су признате предиспитне обавезе обавиће се од 08. до 11. 01. 2019. године.

Није могуће извршити пријаву испита уколико није попуњена анкета и уколико нису измирене све рате школарине.

Попуњавање анкете као и проверу својих тренутних дуговања и уплата студенти могу извршити преко свог налога.

Накнадна пријава испита може се обавити у студентској служби до два радна дана пред заказани испит уз уплатницу у износу од 600,00 динара (по испиту) на жиро рачун факултета.

Настава у зимском семестру завршава се 18. 01. 2019. године, а у летњем семестру почиње 04. 02. 2019. године

Попуњавање листа изборних предмета за летњи семестар школске 2018/2019 године обавиће се за студенте докторских академских студија 16. 01. 2019. године, а за студенте мастер академских студија 17. 01. 2019. године.

Студентска служба


Отварање онлајн налога

Студенти први пут уписани на Факултет примењених уметности у Београду у школској 2018/2019 години треба да отворе свој налог.
Упутство за отварање налога могу видети на сајту факултета

Http://www.fpu.bg.ac.rs/studenti/Оbavestenja.html

Сви самофинансирајући студенти на свом налогу могу видети позив на број који треба да користе при уплати школарине, као и модел уплатнице

Од 01. 11. 2018. године све уплате за школарину са позивом на број биће аутоматски пребачене на налог студента, тако да више неће бити неопходно доносити уплатнице

За све уплате на име школарине до 01. 11. 2018. године потребно је студентској служби доставити уплатнице ради евидентирања

Студентска служба


Упутство за online пријаву испита

Свом налогу студенти приступају са следеће адресе: https://student.fpu.bg.ac.rs
Корисничко име студента је ГГГГББББ где је  ГГГГ- година првог уписа, a ББББ- број индекса са префиксом 0 за студенте основних академских студија и префиксом  30 за студенте мастер академских студија.

Студенти ОАС ће пре броја индекса уписивати нулу, док ће  студенти МАС пре броја индекса уписивати број 30.

Тако да ће за студента основних академских студија са бројем индекса 5999, корисничко име бити: 201605999 (студент је први пут уписан 2016 године).

За студента мастер академских студија са бројем индекса  435 корисничко име ће бити: 201630435 (студент је први пут уписан 2016 године).

Почетна лозинка студента је ЈМБГ и студент је мора променити приликом првог логовања на систем.Испити из предмета који се полажу у више рокова (теоријски испити)