SRB

ENG

Пријемни испит
за упис студената на основне академске студије
на Факултету примењених уметности у БеоградуПријемни испит

Испит за проверу склоности и способности
за упис у прву годину основних академских студија школске 2016/2017. године
на Факултету примењених уметности


Конкурс
за упис у прву годину основних академских студија
на Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду
за школску 2016/2017. годину у другом уписном року


Конкурс
за упис у прву годину основних академских студија
на Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду
за школску 2016/2017. годинуПраво да конкуришу за упис у прву годину основних академских студија имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати који немају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању полажу допунски испит.

Допунском испиту могу приступити кандидати који су претходно завршили три разреда средње школе или средњу школу у трогодишњем трајању.

На допунском испиту проверава се знање кандидата из предмета:

  • српски језик и књижевност
  • филозофија
  • историја уметности
  • страни језик.

Испит се полаже у целости по програму уметничких школа за средње образовање за четврти разред.

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних академских студија полажу посебан испит ради провере склоности и способности за студије на овом Факултету.

Испит за проверу склоности и способности полаже се из области цртања, сликања и моделовања и области уже струке за коју се конкурише.


Програм
испита за проверу склоности и способности за упис на прву годину основних академских студија ФПУ школске 2016/2017. године

Испит за проверу склоности и способности траје 4 (четири) или 6 (шест) дана. Сваког дана кандидати раде по 4 (четири) сата на испитним задацима према следећем програму:

  • Примењена уметност

  • Дизајн

  • Конзервација и рестаурација

  •