Докторски уметнички пројекат Марине Нићифоровић

Mrina Niciforovic 14

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторанда Марине Нићифоровић, на тему „Форме обликовног система као уточишта драгоценог сећања” (скулптурално мултимедијска целина), под менторством Горана Чпајка, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно до 15.01.2022.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

Mrina Niciforovic 3 Mrina Niciforovic 4 Mrina Niciforovic 5 Mrina Niciforovic 6 Mrina Niciforovic 7 Mrina Niciforovic 8 Mrina Niciforovic 9 Mrina Niciforovic 10 Mrina Niciforovic 11 Mrina Niciforovic 12 Mrina Niciforovic 13 Mrina Niciforovic 14 Mrina Niciforovic 15 Mrina Niciforovic

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Марине Нићифоровић

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top