Докторски уметнички пројекат Михаила Радошевића

FPU zaglavlje

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторанда Михаила Радошевића, на тему „ВОЗ БРАЋЕ ЛИМИЈЕР, употреба виртуелних технологија у изради дигиталне сценографије – интерактивна инсталација”, под менторством мр Јасне Драговић, проф. емер. Факултета примењених уметности у Београду.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно до 14.12.2021.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

FPU 01 FPU 02 FPU 03 FPU 04 FPU 05 FPU 06

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Михаила Радошевића

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top