Докторски уметнички пројекат Tатјане Каравелић

Preklapanje 2 scaled

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторанда Tатјане Каравелић, на тему „Полихромија у камену – Изложба скулптура”, под менторством Горана Чпајка, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно до 15.01.2022.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

Arhetip scaled Asocijacija 1 scaled Harmonija scaled Interaktivna klackalica scaled Let scaled Magmatizam 1 scaled Magmatizam 2 scaled Polihromija u kamenu 1 scaled Polihromija u kamenu 2 scaled Preklapanje 2 scaled Supermacija scaled

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Tатјане Каравелић

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top