Докторски уметнички пројекат Златка Цветковића

zc6

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторанда Златка Цветковића, на тему „Непотрепштине-Реконтекстуализација у уметности текстила”, под менторством др Оливере Нинчић, редовног професора Факултета примењених уметности у Београду.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно до 16.12.2021.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

zc1 zc2 zc3 zc4 zc5 zc6 zc7

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Златко Цветковић

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top