Извештај комисије за избор једног наставника у звању доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација

konzervacija scaled

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Огњена Ковачевића у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација.

Извештај је постављен на сајт факултета 15.12.2021. године и на увиду јавности је до 30.12.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу:
Факултет примењених уметности у Београду
ул. Краља Петра бр.4
11000 Београд

ПРИЛОЗИ

Извештај Комисије за избор Огњена Ковачевића у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација

pdf

Примедба на Извештај Комисије - Зорица Никић

pdf

Примедба на Извештај Комисије - Немања Смичиклас

pdf

Примедба на Извештај Комисије - Маја Вујашанин

pdf

Примедба на Извештај Комисије - Александар Тодоровић

pdf

Александар Тодоровић - потврда

pdf
Црква Вазнесења Господњег у Драгојевцу

Александар Тодоровић - потврда

pdf
Народни музеј у Београду

Александар Тодоровић - Савет ФПУ

pdf
Притужба Савету Факултета примењених уметности у Београду

Александар Тодоровић - Изборно веће

pdf
Притужба Изборном већу Факултета примењених уметности у Београду
back to top