Извештај комисије за избор једног сарадника у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство

konkurs vajarstvoo scaled

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Дејана Тривунца у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.

Извештај је постављен на сајт факултета 15.12.2021. године и на увиду јавности је до 30.12.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу:
Факултет примењених уметности у Београду
ул. Краља Петра бр.4
11000 Београд

ПРИЛОЗИ

Извештај Комисије за избор Дејана Тривунца у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство

pdf
back to top