Такмичење Young Balkan Designers 2022: Life Hacks for Health & Wellbeing

Rectangle 129

Young Balkan Designers је регионална платформа за таленте основана 2011. године са циљем да идентификује, промовише и развија креативне потенцијале Балкана у области дизајна. Иницијатива такође има за циљ обједињавање регионалне дизајнерске сцене, приближавање међународној публици, јачање њеног потенцијала пружањем додатне едукације и праксе, док истовремено доприноси обнављању мултикултуралне сарадње у региону Балкана.

Тема младих балканских дизајнера за 2022. годину – „Life Hacks for Health & Wellbeing” позива на дизајнерске пројекте, објекте, концепте, услуге, сценарије и изуме који стварају „пречицу” између одрживог живота и благостања, провоцирајући разговор о алтернативи и „outside of the box” приступ дизајнирању и поновном замишљању здравијег свакодневног света: код куће, у школи или на послу, у јавности, у нашим интимним и друштвеним просторима, урбаним и руралним срединама, у нашим физичким и дигиталним просторима.

Подсетичемо младе дизајнере да позитивно изађу из пандемије и користе та просветљења да изокрену и споје тренутно „стање уметности” у пракси дизајна како бисмо направили простор за неконвенционалне, духовите интервенције и „поправке” које доприносе животним окружењима и употреби решења заснованих на природи за решавање физичког здравља, али и побољшавају искуства интеракције човека и природе, добрих односа, друштвених веза, солидарности и дељења, укључивања, припадности и мноштва других позитивних емоција кроз ангажовање свих чула, решавање занемарених потреба, или увођење прилично изненађујућих и неочекиваних функционалности итд.

Охрабрујемо младе ствараоце да превазиђу ограничења и зависност од масовне, индустријске производње и воде пут ка самоодржавању и лако персонализованим решењима, повећању инклузије и једнакости стварањем избора и флексибилности за различите потребе и подржавањем чланова породице, тимова, заједница и друштвене мреже да развијају и одржавају здраве стилове живота и да се удруже да помогну једни другима.

Предложени пројекти не би требало нужно да имају амбицију да „оставе траг”, већ да покушају да минимизирају свој отисак и утјеловљују мисли о рециклираности коришћених материјала, имплементацији локалних вештина и ресурса, укључивању локалних актера у решавање проблема и производњу, стварајући позитиван еколошки, економски, културни и друштвени утицај.

Концепти дизајна; производи – намештај, осветљење, елементи ентеријера, свакодневни предмети, изуми урбаног баштованства, дидактичке играчке и алати, помоћни производи, склоништа, кућни прибор, текстилна и модна одећа, стационарни материјал; итд. урбане услуге; дигитална решења; иновативни сценарији дизајна и производње који нуде економски и социјално одржива решења за локалне проблеме, како у урбаним тако и у руралним срединама, итд.

back to top