Текстуре инспирисане природом

tarrket

ЗАДАТАК
Предлог текстура као апстракција или транспоновање природних  облика и материјала, у техници по избор , у форми макета. Текстуре/макете могу бити рађене различитим техникама, материјалима као и комбинацијом више материјала и техника истовремено. Право учешћа на конкурсу имају сви студенти ФПУ, без обзира на одсек, такође ни материјал којим ће се изразити не морају да бирају у односу на одсек.

ФОРМАТ
50 × 50 цм, може бити из једног комада, или из више мањих радова, укупне дименизије 50 × 50 цм.

НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ
Ваше идејно решење можете доставити као  фотографију на мејл: ivana.kustudic@tarkett.com
Конкурс је отворен до: 6. децембра. 2021. године

НАГРАДЕ
Све идеје одабране као занимљиве и применљиве биће награђене износом од 10.000,00 РСД.
Такође изабрани кандидати ће имати прилику да остваре могућност даље сарадње као екстерни сарадници за будуће задатке.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДОВА
Критеријум избора идејног решења је креативност и иновативност.
Стручна комисија, састављена од Директора Дизајн центра Tarkett д.о.о., Експерта дизајна и Дизајнера Art & Craft специјалисте ће Ваше радове/идејна решења оцењивати.

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЕ
Сва употребљена идејна решења/текстуре морају бити ауторско дело учесника. Tarkett. д.о.о. не прихвата одговорност за дизајн учесника. Таркетт није одговоран за кршење ауторских права и неће бити укључен у спорове око истих. Учествовањем на Конкурсу , учесник пристаје на искључиви пренос или уступање ауторског права за уметничко дело без предметног, просторног и временског ограничења. Такође Tarkett задржава право да промени/доради оригиналан дизајн.
Tarkett није у обавези да изабере идејно решење, уколико стручна комисија Tarkett-а, приликом разматрања пристиглих пријава, установи да ни једно од понуђених идејних решења не испуњава прописане услове, односно не задовољава задате критеријуме.

ОСОБА ЗА КОНТАКТ
За све неопходне информације и детаљнија објашњења можете се обратити
Ивана КУСТУДИЋ
+381 64 8557 055
ivana.kustudic@tarkett.com

back to top