Арпад Пулаи Сензација вунених влакна

Super Ego logic of man Arpad Pulai foto DJordje Zlatkovic

Ликовни програм Центра за културну деконтаминацију

Арпад Пулаи Сензација вунених влакна

Отварање изложбе: понедељак 21. новембар у 18 h

Изложба траје од 22-26. новембра 2022. године.

Вођење 23. новембар у 18 h.

На самосталној изложби Сензација вунених влакана, у форми просторне инсталације Арпад Пулаи изложиће неколико текстилних скулптура из циклуса Корени текстила, Интроспекција, Арктичка морска чигра, и мултидисциплинарни рад Да ли је дигитално тактилно?, као и звучну инсталацију и документарне фотографије процеса рада. Арпадове скулптуре реализоване су у техникама филцање иглом, пустовање, плетење, кукичање, које избором материјала, осим визуелне укључују и тактилну компоненту, звука и фотографије којима се указује на документарни аспект уметничког процеса, који уз укључивање телесне кореографије којом додатно акцентује перформативност њиховог настанка. Коришћењем зооморфних, флоралних и људских форми-биомиметике, Арпад указује и на шире друштвене проблеме који настају услед дизбаланса у односу човека наспрам природе.

Арпад Пулаи рођен (1986, Врбас), завршио Средњу школу за дизајн Богдан Шупут у Новом Саду на Одсеку текстил. Дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду, Одсек дизајн текстила (2011), на којем је докторанд. Члан УЛУПУДС-а у својству кандидата од 2013, а од 2014. године постаје пуноправни члан секције Текстил и савремено одевање. У 2014. години основао удружење грађана ”Чунак”  које за циљ има ревалоризацију текстилних техника, док је  делатност удружења  ткање на хоризонталиним и вертикалним разбојима, обука  ручног и машинског плетења, ликовно-текстилне радионице. Био је запослен  у Школи за дизајн  ‘’Богдан Шупут’’  у Новом Саду , као професор на предмету Обликовање текстила. Од 2015.  године ради као стручни сараднику у  настави на Факултету примењених уметности на одсеку дизајн текстила. Од 2017. године је члан ETN (European Textile Network).

Уредник ликовног програма ЦЗКД Центра Уметност, критика, политика је Дејан Васић.

 

back to top