Извештај комисије за избор једног сарадника у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство

konkurs vajarstvoo scaled 1

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Милоша Раденковића
у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.

Извештај је постављен на сајт факултета 14.01.2022. године и на увиду јавности је до 29.01.2022. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу:
Факултет примењених уметности у Београду,
ул. Краља Петра бр.4,
11000 Београд.

ПРИЛОЗИ

Извештај Комисије за избор мр Милоша Раденковића у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство

pdf
back to top