Нови конкурси Министарства културе и информисања за финансирање или суфинансирање пројеката

MKI

Министарство културе и информисања републике Србије објавило је нове конкурсе у различитим ресорним областима. Актуелни позиви за учешће у конкурсима су излистани испод.

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре у Републици Србиjи у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 31.01.2022.

  Предмет конкурса су пројекти из области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре (годишњи програми галерија и излагачких простора; самосталне и групне изложбе и други ауторски пројекти; ликовне колоније и резиденцијални програми; регионална, европска и међународна сарадња, и др.).

  линк

 • Конкурс "Градови у фокусу 2022"

  Рок за предају конкурсне документације: 28.2.2022.

  Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране јединице локалне самоуправе.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 23.2.2022.

  Општи циљ конкурса је: подстицање стваралаштва и презентација културног стваралаштва припадника српског народа у иностранству и очување њиховог културног идентитета, а посебно у земљама региона (Мађарскоj, Хрватскоj, Румуниjи, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, Босни и Херцеговини и Словениjи).

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

  Рок за предају конкурсне документације: 10.02.2022.

  Циљ конкурса jе: унапређена инклузија особа са инвалидитетом у културни живот Србије повећањем доступности културних садржаја и учешћа у културном животу.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  Рок за предају конкурсне документације: 10.02.2022.

  Циљ конкурса jе: унапређена партиципација националних мањина у културном животу Србије и развијен међукултурни дијалог.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ДЕЦЕ И ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

  Рок за предају конкурсне документације: 10.02.2022.

  Циљ конкурса jе: унапређена партиципација деце и младих у културном животу Србије јачањем културних потреба и повећањем доступности културних садржаја.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србиjи у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 07.02.2022.

  Општи циљ конкурса: унапређен интензиван, континуиран и усклађен развој позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србији заснован на начелима културног развоја.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области УМЕТНИЧКА ИГРА – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србиjи у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 07.02.2022.

  Општи циљ конкурса: унапређен интензиван, континуиран и усклађен развој УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србији заснован на начелима културног развоја.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 04.02.2022.

  Циљ конкурса jе: унапређење књижевности, науке и издавачке делатности издавањем капиталних дела која се објављују на српском језику из области културе и вредних дела из области домаће и преводне књижевности.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области књижевности – манифестације и награде у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 04.02.2022.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 04.02.2022.

  Циљ конкурса jе: унапређење уметности, науке и културе, издавањем периодичних публикација.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација) који ће бити реализовани од 1. јануара до 31. децембра 2022. године

  Рок за предају конкурсне документације: 31.01.2022.

  Циљ конкурса jе: Унапређење музичког живота и развој публике у Републици финансирањем пројеката у области музике.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 28.1.2022.

  Циљ конкурса jе: унапређење области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, развој публике и едукација, промоција филма.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 25.1.2022.

  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА jе финансирање или суфинансирање пројеката у областима откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем и библиотечко-информационе делатности.

  линк

 • Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години

  Рок за предају конкурсне документације: 25.1.2022.

  Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и обухвата следеће области:

  I   Област –  Едукација и подизање капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (максимални износ по пројекту је  750.000 динара)

  II Област – Развој апликација и подизање информационо-комуникационих капацитета установа културе за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (максимални износ по пројекту је 1.500.000 динара)

  линк

back to top