Odbrana master radova u januarskom ispitnom roku školske 2021/2022

OMR

Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu obaveštava da je zakazana odbrana završnog rada na master akademskim studijama studenata:

Primenjeno slikarstvo

 • Branko Jevđić

  Komisija:

  mr Miroslav Lazović, red. prof., predsednik Komisije
  mr Nikola Božović, vanr. prof., mentor
  mr Jelena Minić Mrđen, doc., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kralja Petra 4,  17.01.2022. godine, sa početkom u 12.00 sati, u Amfiteatru Fakulteta.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

 • Aleksandar Vujić

  Komisija:

  mr Miroslav Lazović, red. prof., predsednik Komisije
  mr Nikola Božović, vanr. prof., mentor
  mr Jelena Minić Mrđen, doc., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kralja Petra 4, 17.01.2022. godine, sa početkom u 13.00 sati, u Amfiteatru Fakulteta.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

Keramika

 • Jelena Babić

  Komisija:

  dr um. Ljubiva Knežević, vanr. prof., predsednica Komisije
  mr Lana Tikveša, doc., mentor
  mr Igor Milićević, vanr. prof., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kralja Petra 4,  19.01.2022. godine, sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama odseka Keramika.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

 • Anđelina Radošević

  Komisija:

  mr Igor Milićević, vanr. prof., predsednik Komisije
  mr Miroljub Dramićanin, red. prof, mentor
  dr Bojan Jokić, vanr. prof., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kralja Petra 4,  26.01.2022. godine, sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama odseka Keramika.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

Primenjeno vajarstvo

 • Mateja Hrnjački

  Komisija:

  Nenad Vacić, doc., predsednik Komisije
  mr Vukašin Milović, vanr. prof., mentor
  Marko Vukša, doc., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Slobodanke Danke Savić,  25.01.2022. godine, sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama odseka Primenjeno vajarstvo.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

Scenografija

 • Lazar Komosar

  Komisija:

  mr Vesna Popović, vanr. prof., predsednica Komisije
  dr um. Jelena Sopić, doc., mentor
  dr Milica Bajić Đurov, doc., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kralja Petra 4,  26.01.2022. godine, sa početkom u 13.00 sati, u prostorijama odseka Scenografija.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

Grafika i knjiga

 • Aleksandar Simonović

  Komisija:

  Gordana Petrović, red. prof., predsednica Komisije
  mr Mirjana Živković, vanr. prof., mentor
  mr Vedran Eraković, vanr. prof., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kosančićev venac 29,  24.01.2022. godine, sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama modula Grafika i knjiga.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

 • Julija Hočko

  Komisija:

  dr um. Ana Prodanović, doc., predsednica Komisije
  mr Olivera Batajić Sretenović, doc., mentor
  dr Marijana Paunović, doc., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kosančićev venac 29,  26.01.2022. godine, sa početkom u 10.00 sati, u učionici 18.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

 • Jovana Milojević

  Komisija:

  mr Vedran Eraković,vanr. prof., predsednik Komisije
  mr Olivera Batajić Sretenović, doc., mentor
  dr um. Ana Prodanović, doc., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kosančićev venac 29,  26.01.2022. godine, sa početkom u 11.00 sati, u učionici 18.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

 • Katarina Milin

  Komisija:

  Aleksandar Kelić, doc., predsednik Komisije
  mr Rastko Ćirić, red. prof.,  mentor
  mr Gabrijela Bulatović,vanr. prof., član Komisije

  Odbrana  će se obaviti na FPU u Beogradu, Kosančićev venac 29,  28.01.2022. godine, sa početkom u 12.00 sati, u učionici 25.

  Zbog aktuelne epidemiološke situacije odbrane će obaviti samo u prisustvu studenata  i članova Komisije.

  link

back to top