Стручне похвале за уџбеник проф. др Александра Вулетића

Udzbenik Vuletic prednja

У најновијем броју научно-стручног часописа Philologia (број 19, 2021, година XIX, ISBN 1451-5342) – часописа за језик, књижевност и културу који објављује Филолошки факултет Универзитета у Београду – објављен је приказ уџбеника проф. др Александра Вулетића English for Art and Design, A Sourcebook with Exercises у издању нашег факултета. Приказ је резултат великог интересовања и позитивних коментара које је уџбеник изазвао у академским, лингвистичким и примењеноуметничким круговима. Ауторка приказа др Сандра Јосиповић са Катедре за англистику Филолошког факултета, након детаљне анализе уџбеника са лингвистичког, тематског, едукативног и методолошког становишта, између осталог закључује да је „…пред нама један квалитетан, пионирски уџбеник у […] научној области који је вишеструко применљив.“

Цео приказ налази се у наставку, а може се прочитати и путем линка

Цео број часописа Philologia у којем је приказ објављен доступан је путем линка

back to top