УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Informacije

О Б А В Е Ш ТЕ Њ Е  О ПРЕРАСПОДЕЛИ СЛОБОДНИХ МЕСТА НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ПРОЗИВКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ МЕСТА ПО ОДЛУЦИ НУН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА БР.03-13/75 ОД 07.07.2022. ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ У УТОРАК 19.07.2022. ГОДИНЕ У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА 4. И ТО:

  • У ПРВОЈ ФАЗИ (ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА) У 10 ЧАСОВА
  • У ДРУГОЈ ФАЗИ (ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА) У 11,00 ЧАСОВА

СВИ ПОЛОЖЕНИ, А НЕУПИСАНИ КАНДИДАТИ ЋЕ  У ПЕТАК 15.07.2022. ГОДИНЕ ДОБИТИ ОБАВЕШТЕЊЕ НА МЕЈЛ КОЈИ СУ НАВЕЛИ У ПРИЈАВИ О НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ЛИЧНО ПОЈАВЕ НА ПРОЗИВЦИ МОРАЈУ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА ОВЛАСТИТИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЋЕ ОБАВИТИ УПИС УМЕСТО ЊИХ

Ранг листа положених, а неуписаних кандидата по студијским програмима

Јединствена ранг листа свих положених , а неуписаних кандидата

Одлука о прерасподели непопуњених места

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ПРИЛИКОМ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Приликом уписа на прву годину основних и интегрисаних академских студија у првом семестру студенти бирају предмете са листе изборних предмета на следећим модулима:

Индустријски дизајн, Керамика, Козервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, Конзервација и рестаурација скулптуре и археолошких предмета, Примењено сликарство, Примењено вајарство, Сценографија, Текстил, Унутрашња архитектура и дизајн намештаја.

Приликом избора предмета потребно је да студент на изборној листи (коју добија у студентској служби) назначи редним бројем предмете према приоритету жеља како би могао да се рангира за упис изборног предмета.

Рангирање студената прве године за упис изборног предмета изводи се на основу остварених бодова на Коначној ранг листи за упис на прву годину.  Изборни предмет предвиђен на више студијских програма реализује се у једној групи до 20 студената.

На сајту Факултета https://www.fpu.bg.ac.rs/programi/programi-od-2022/ публиковани су Програми од 2022. Даљом претрагом одговарајућег нивоа студија и модула могу се наћи детаљни курикулуми изборних предмета. Такође можете погледати распоред часова за школску годину 2022/23.  Распред

ПО ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
12.07.2022. ГОДИНЕ
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ
13. И 14.07.2022. ГОДИНЕ У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА 4. ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

13.07.2022. ГОДИНЕ
9,00 h – модул Конзервација и рестаурација слика и
уметничких дела на папиру
10,00 h – модул Графички дизајн
11,00 h – модул Индустријски дизајн
12,00 h – модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
13,00 h – модул Текстил
14,00 h – модул Примењено сликарство

14.07.2022. ГОДИНЕ
9,00 h – модул Примењено вајарство
10,00 h – модул Графика и књига
11,00 h – модул Фотографија
12,00 h – модул Анимација
12,00 h – модул Дигитални графички медији
12,30 h – модул Керамика
13,00 h – модул Сценографија
13,30 h – модул Сценски костим
14,00 h – модул Савремено одевање

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ПРИЛАЖУ СЕ:
– оригинална документа: сведочанства сва четири разреда, диплома,
– очитана (копирана) лична карта или извод из МКР,
– Листа за упис обавезних предмета /добијају се у Секретаријату Факултета/
– Листа жеља за упис изборних предмета /добијају се у Секретаријату Факултета/
– Изјава – сагласност студената за обраду личних података
– доказ о уплати износа од 1.000,00 динара на жиро рачун факултета за индекс
– 2 ШВ-20 обрасцa /добијају се у Секретаријату Факултета/
– две фотографије 3,5 x 4,5 цм
– доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате. Уплату извршити на жиро рачун факултета број 840 – 1611666 – 95 (без позива на број)
– сви кандидати потписују Уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2022/2023. годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2022/2023. годину је 170.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата (21.250,00 динара) и то:
• прву рату при упису године студија,
• другу рату до 15. 11. 2022. године
• трећу рату до 15. 12. 2022. године
• четврту рату до 16. 01. 2023. године
• пету рату до 15. 02. 2023. године
• шесту рату до 15. 03. 2023. године
• седму рату до 15. 04. 2023. године
• осму рату до 20. 05. 2023. године

Кандидати чије ће се школовање финансирати из буџета РС , а место боравка није на територији Београда МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИ ДОМ (БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И САЈТУ ФАКУЛТЕТА).

 

Обавештење за студенте 1. године студија који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2022/2023

 

back to top