Докторски уметнички пројекат Александре Гордић

IMG 2958 scaled

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторандкиње Александре Гордић, на тему “Евокација мотива народног веза и тканица у новом простору слике – просторна инсталација” , под менторством  Ђулизаревић Карановић др ум. Селме, ред. проф. ФПУ.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно  од 04.07.2023. до  02.08.2023. године.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Александре Гордић

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top