Докторски уметнички пројекат Марине Николић

M Nikolic

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторандкиње Марине Николић, на тему “Трансдисциплинарност универзума и мултиверзума кроз перцепцију и комбиноване технике – амбијентална поставка слика са скулпторским елементима” , под менторством  Лазовић мр Мирослава, ред. проф. ФПУ.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно  од 14.2.2023. до  15.03.2023. године.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Марине Николић

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top