Овера семестра за студенте свих нивоа студија

IMG 2958 scaled

ОВЕРА СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ СВИХ НИВОА СТУДИЈА ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 30. ЈАНУАРА ДО 03. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ И ТО:

30. и 31.01.2023. – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
01. и 02.02.2023. – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
30.01.2023. – ПРВА ГОДИНА ОАС И ИАС
31.01.2023. – ДРУГА ГОДИНА ОАС
01.02.2023. – ТРЕЋА ГОДИНА ОАС
02.02.2023. – ЧЕТВРТА ГОДИНА ОАС

За оверу године потребно је:

  • индекс са потписима за предмете предвиђеним наставним планом и програмом
  • семестрални лист (добија се у студ. служби)
  • уплаћене све доспеле рате школарине

Накнадна овера семестра може се обавити у року од 5 (пет) дана од истека рока уз молбу продекану за наставу и уплату од 1.500,00 динара на жиро рачун факултета.

НАПОМЕНА: Студент који нема оверен семестар и потпис о испуњеним предиспитним обавезама у индексу неће моћи да приступи полагању испита

back to top